Žiadosť o vydanie licencie pre zdravotnícke povolanie