Oznámenie vyjadrenie RK SaPA k etickej spôsobilosti