Spoločnosť ConvaTec v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek Vás pozýva na 3 kreditované webináre s názvom PREVENCIA INFEKCIE RANY, ktoré sú venované najnovším trendom v hojení rán.
Spoločnosť