Portál SKSaPA
Vážené kolegyne, kolegovia,

dávam Vám do pozornosti webinár s názvom: Živý diskusný webinár XXXV. eKongresu SHS, ktorý sa bude konať online dňa 13.11.2020. Na webinár je možné prihlásiť sa v deň konania, teda 13.11.2020 v čase od 14:00 na stránke www.live.meditrend.sk/shs , viac informácií k programu nájdete v kalendári aktivít na portáli pod kódom 2020C700126. Za účasť na webinári môžete získať 2 kredity. Rovnako bude výstupom webinára aj AD test, ktorý bude k dispozícii v online aktivitách sústavného vzdelávania na webovej stránke SK SaPA.
S pozdravom Jankovičová

ĎALŠIA VZDELÁVACIA AKCIA
CONVATEC
******************************
PREVENCIA INFEKCIE RANY
*****************************
WHO CC MIDWIFERY NETWORK