Tešíme sa na Vašu hojnú účasť na vzdelávacích akciách RK SaPA BB
Z dôvodu Opatrenia ÚVZ SR, zo dňa 09.03.2020, na predchádzanie vzniku a šírenia COVID-19, podľa § 48 ods.4 písm. d) zákona 355/2007 Z. z. , v termíne 10.03.2020 – 23.03.2020, je zakázané organizovať a usporadúvať hromadné podujatia :

Preto rušíme konanie VZ RK SaPA Banská Bystrica 19.03.2020. Náhradný termín Vám oznámime podľa aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie v SR.

PhDr. Katarína Brašeňová
prezidentka RK SaPA BB