VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Miesto konania konferencie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ul. Študentská 2, Trenčín
Dátum konania konferencie: 29.apríl 2020
Prezentácia: 7:45 hod.
Začiatok konferencie: 9:00 hod.
Témy konferencie:
• Zdravé komunity
• Prostredie podporujúce zdravie
• Varia
Oficiálny jazyk: slovenský, český, anglický