Vážené kolegyne, kolegovia

Rada by som Vás informovala o vzdelávacej aktivite – Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať v dňoch 6.-7. marca v Poprade, hotel Satel. Viac informácií k aktivite nájdete na portáli v kalendári aktivít pod kódom 2020C8003.

– s pozdravom a prianím príjemného dňa ostáva

Zuzana Gavalierová a výbor Sekcie

v Štrbe 23.01.2020