Z DÔVODU SITUÁCIE OKOLO KORONA VÍRUSU SA KONFERENCIA NEKONÁ !!!!
Onkologická klinika SZU FNsP FDR BB

1. Súčasné liečebné možnosti HCC
Bc. Beáta Helejová
2. Žilové vstupy – ich prínos a ošetrovateľská starostlivosť
Mgr. Mariana Víznerová, Katarína Margetová, Zuzana Kubinová
3. Psychosociálna podpora onkologických pacientov
Bc. Miroslava Chlebová, Bc. Michaela Sobotová
4. Práca psychológa na onkológii
Mgr. V. Budzáková
5. Rádioterapia
Bc. Martin Szimko
*************************************
Oddelenie hematológie FNsP FDR BB

6. Aferézny systém Spectra Optia – jeho využitie na našom pracovisku
Darina Gyurkyová, Mgr. Oľga Trubanová
7. Spracovanie a skladovanie periférnych kmeňových buniek
Mgr. Mariana Jacková
8. Transplantácia periférnych kmeňových buniek
Bc. Mária Sunderlíková, Bc. Veronika Čavojcová
9. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti na Hematologickej JIS
Jana Trnovská, Alena Kaločayová