TEŠÍME SA  NA STRETNUTIE PRI SEMINÁROCH    V NOVOM ČASE  O  14:3O HOD. 

Vážené kolegyne, odborné semináre sú rozpísané na mesiace JANUÁR/MAREC, MÁJ, SEPTEMBER/NOVEMBER v roku 2017 okrem letných prázdnin.

Ponúkam Vám pomoc pri realizovaní *ppt prezentácií .

kontakt: Bruchala Petr, e-mail adresa: petrb90@gmail.com