******
Voľbami sa obsadzujú funkcie v týchto orgánoch Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek:
– Prezident
– Rada komory s počtom 5 členov
– Kontrolný výbor s počtom 3 členov
***** viac TU