Vyhláška č. 306/2005 Z.z,. ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz.
Zoznam sesterských diagnóz na stiahnutie