Sídlo RK SaPA BB je na adrese:

Diecézne centrum Jána Pavla II.
Kapitulská 21 / 1. poschodie č.d. 2.06
974   01 Banská Bystrica
1.poschodie

*********************
Prezidentka: PhDr. Katarína Brašeňová
Mobil: 0915 230 202
e-mail: katka.brasenova@gmail.com
kodQR_mecard
 
 
 
 
 
 
 
 
kontaktná osoba: Peter Bruchala
Mobil: 0908 902 875
e-mail: petrb90@gmail.com
kodqr_mecard
 
 
 
 
 
 
 
 
Účty SK SaPA, obidva  vo VÚB:
Členské príspevky:
IBAN:  SK87 0200 0000 0026 5868 8453
Bežný účet – všetky ostatné platby
IBAN:  SK46 0200 0000 0016 7016 9854