Postup hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v čase koronakrízy                                                                                 Mgr. Júlia Jankovičová
vedúca RC HSV BBSK
Regionálne centrum Hodnotenia SV
*********
Diecézne centrum Jána Pavla II.
Kapitulská 21
974   01 Banská Bystrica
1.poschodie

*********
0917 753 582
j.jankovicova@sksapa.sk
Hodnotenia SV  – oznam

Postup hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v čase koronakrízy

Pridané dňa: 18.01.2021

Postup hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v čase koronakrízy

V súlade s ustanovením §42, ods. 5, zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra (§62, ods. 2 až 12).

V období krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 ktorá začala na Slovensku dňa 11. 03. 2020 sa povinnosť zdravotníckych pracovníkov sústavne sa vzdelávať považuje za SPLNENÚ, ak sestry a pôrodné asistentky splnia podmienky pre hodnotenie sústavného vzdelávania do 180 dní odo dňa ukončenia krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.

Hodnotenie sústavného vzdelávania sa dotýka najmä sestier a pôrodných asistentiek, ktoré nemajú dostatočný počet kreditov a ktorým sa hodnotiace obdobie končí v období „krízovej situácia v súvislosti s ochorením COVID-19“ ktorá trvá doteraz. Počas tohto obdobia sestry a pôrodné asistentky aj naďalej môžu získavať kredity potrebné k hodnoteniu sústavného vzdelávaniu.