Oddelenie urgentného príjmu FNsP FDR BB

1.OUP – predstavenie oddelenia, organizácia práce na OUP, triáž a problematika Urgentu II. typu.
Bc. Martina Varmuzeková, Mgr. Mária Hroncová

2.Manažment pacienta so suspektnou vyskokoinfekčnou nákazou na OUP.
Bc. Milena Baránková, Henrieta Molnárová

3.Polytrauma v podmienkach urgentného príjmu.
MUDr. Jana Lukáčová, Dana Michalová

4.Starostlivosť o pacienta s hrudným poranením.
MUDr. Ivan Majling, Dagmar Vraželová

5.Starostlivosť o pacienta s embóliou.
Mgr. Zuzana Šagátová, Mgr. Ján Daubner

*************

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU FNsP FDR BB

1.Úvod do problematiky a vybraté oblasti bariérového prístupu v starostlivosti o pacientov na KAIM.
PhDr. Monika Matošová, Mgr. Elena Straková

2.Štandardný postup starostlivosti o dutinu ústnu a traeostómiu na KAIM.
Bc. Lenka Grácová, Bc. Lucia Bošeľová, Bc. Zuzana Tučnáková

3.Neurointenzívna starostlivosť o pacienta s dg. Status epilepticus (kazuistika).
Bc. Nikola Putnoková, Milota Sliacka

4.Význam a uplatnenie ventilátora Paravent v intenzívnej starostlivosti.
Bc. Roman Rypáček

5.Benefit maxilofaciálnej chirurgie vo FNsP FDR sz pohľadu anestéziologického tímu.
Mgr. Silvia Pinková, Zuzana Žilková, Iveta Macáková

6.Práca anestéziologickej sestry na operačnej sále pri výkone transplantácie pečene.
Bc. Jarmila Hrmová, Helena Kuzmová

7.Postoj zdravotníckych pracovníkov k darcovstvu orgánov a transplantačnej problematike.
Bc. Tatiana Debnárová, Mgr. Natália Nagyová

8.Tímová spolupráca na pooperačnej izbe COS-u, OZSaRCH.
Mgr. Martina Bučková, Jana Lašáková, Janka Števková