Dermatovenerologická klinika SZU FNsP FDR BB

1.Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s bulóznym ochorením kože.
Ľubica Perončíková

2.Artefakty pri kožných ochoreniach.
Mgr. Estera Zmoková, Bc. Veronika Badínska

3.Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s dg. Steven – Johnsonov syndróm.
Bc. Andrea Gazdaricová

4.Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s dg. Malígny melanóm.
Bc. Darina Hrašková

5.Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s dg. Scabies (HER, hlásenie prenosnej choroby, edukácia pacienta a rodiny).
Mgr. Ingrid Bonová

6.Liečba interferonom u pacientov s MM.
Bc. Stanislava Sedliaková

7.Možnosti liečenia liekovej alergie v súčasnosti.
Lucia Miškovičová

8.Fyzikálna terapia v dermatológii.
Ľubica Michaláková

**********

Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie FNsP FDR BB

1.Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie – vznik nového oddelenia.
Mgr. Schvarczová Drahoslava, Andrea Spišiaková

2.Ošetrovateľská starostlivosť o pacientky s dg. Ca orbity.
Mgr. Schvarczová Drahoslava, Andrea Spišiaková

3.Asistencia lekárovi vrátane následnej ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s dg. Absces mandibuly.
Mgr. Elena Monišová, Eva Bobáľová

4.Práca na Ambulancii maxilofaciálnej chirurgie z pohľadu praktickej sestry.
Václav Štefan Volent