Centrálny laboratórny komplex FNsP FDR BB

1.Súčasné trendy laboratórnej diagnostiky Borrelia burgdorferi.
Mgr. Petra Kružliaková

2.Laboratórna diagnostika Bordetella pertussis.
Mgr. Adriana Trnovská

3.Stanovenie kvantitatívnej citlivosti (MIC) na antibiotiká a určovanie mechanizmov rezistencie.
Kvetoslava Ťažká

4.Predanalytická fáza laboratórnych vyšetrení.
Viera Dobrotová

5.POCT vyšetrenia glykémií a acidobázickej bilancie.
Bc. Henrieta Oršulová, Mária Kubusová, dipl. mt. l., RNDr. Nikoleta Biherczová, PhD.

6.Klinický význam HLA komplexu a nové trendy v laboratórnej diagnostike.
PharmDr. Blanka Hovoričová, Mgr. Soňa Valušková

7.Prietoková cytometria a jej význam.
Mgr. Mariana Jacková

**********

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP FDR BB

1.Možnosti genetickej prenatálnej diagnostiky.
Eva Úradníková

2.Laboratórna diagnostika na OLG.
Mgr. Zuzana Očenášová