SUSCCH a.s.

1 ” Perfuziológ” – neoddeliteľná súčasť kardiochirurgického tímu.

Mgr. Martina Piliarová, Bc. Štefan Pilát

2 Karotický stenting.
Martin Eichler, Michal Valo

3 Význam záťažových testov v kardiológii.
Darina Hatalová, Janka Valentová

4 Akútna dialýza na OAIM a OAK.
Bc. Mária Bubelínyová

5 Z ľava a či z prava? RVOT / LVOT.
Mgr. Martina Juhásová, PhDr. Katarína Richterová

6 Informovanosť pacienta.
Mgr. Jana Bejticová, Mgr. Mária Víglaská

 

NTS SR pracovisko v Banskej Bystrici

1 Predodberové vyšetrenie vzorky krvi od darcu krvi.
Bc. Lucia Kaľamárová, Bc. Martina Kordošová, Mária Očenášová

2 Odber trombocytov na krvinkovom separátore AMICUS.
Soňa Šimová, Veronika Letovancová

3 Práca sestry na mobilnom odbere.
Jana Slúková, Iveta Šuhajdová, Viera Rozimová

4 Spracovanie transfúznych liekov v spracovateľskom centre.
Mgr. Filip Hlava, Bc. Karol Otiepka

5 Zásady podávania transfúznych liekov – úloha sestry.
PhDr. Gabriela Černáková, Mgr. Jana Macháčková