„Práca sestry je rôznorodá“ + právne povedomie sestry
Odborný seminár je určený aj sestrám pracujúcim v jednozmennej prevádzke, ktorým nevyhovuje účasť na vzdelávacích aktivitách konaných v pracovnom týždni
POZVÁNKA
43666-inv-Pozvánka na seminár 23.11.2019

PROGRAM
Program na seminár 23.11.2019