Z dôvodu plnenia pracovných povinností prezidentky RK SaPA BB mimo územia SR, je zmena termínu konania slávnostného seminára na 31.5.2019.
POZVÁNKA:
Pozvánka na seminár MDS 31.5.2019

PROGRAM:
PROGRAM na MDS 2019