“Sestry pomáhajú prestať fajčiť”
Diecézne centrum J. Pavla II, Kapituslká 21, 2. poschodie, Banská Bystrica 24.11.2018 o 9:00
prihlásenie na aktivitu cez PORTÁL SK SaPA

2018O400303 Práca sestry je rôznorodá: Sestry pomáhajú prestať fajčiť 24.11.2018 Banská Bystrica

Pozvánka 24.11. Sestry pomáhajú prestať fajčiť

2018O400303 Práca sestry je rôznorodá: Sestry pomáhajú prestať fajčiť 24.11.2018 Banská Bystrica