Tešíme sa na Vašu hojnú účasť na vzdelávacích akciách RK SaPA BB