služby apríl – máj 2019
04.04.2019 B. Stachová
11.04.2019 M. Kováčová
18.04.2019 voľný deň
25.04.2019 E. Hanesová
02.05.2019 zasadanie rady