Apríl služby na RK
19. 04. 2018         E. Hanesová
26. 04. 2017         K. Brašeňová
Máj služby na RK
03. 05. 2018         M. Bošeľová
10. 05. 2018         zasadanie Rady RK SaPA BB